Nueva Web del IGA en Sueco

Nuevo enlace en el apartado Sitios y Actividades como referencia de:

Gnostiska Institutet för Antropologi

GIA är en institution som består av män och kvinnor vars gemensamma intresse är att studera och öva gnostiska Kunskaper i olika områden av mänsklig verksamhet: vetenskap, konst, filosofi, mysticism, psykologi, metafysik …

Det Gnostiska Institutet av Antropologi är utsändaren av de gnostiska lärdomarna som levererats av V.M. Samael Aun Weor…